Digital Editor (Commercial & Special Projects): SARIE
Media24
Cape Town, Western Cape
Permanent
Apply
Posted 14 September 2020 - Closing Date 23 September 2020

Job Details

Job Description

SA’s leading women’s magazine, Sarie, is looking for a digital editor to take responsibility for the digital strategy and editorial components of its website and and social media platforms. This includes the development and driving of the digital strategy together with the stakeholders, the management of digital special projects and commercial campaigns, the sourcing and creation of content, translating, sub-editing copy and video production where necessary, as well as the daily maintenance of content on the website and social media platforms.

 

Job Outputs

 • Define clear editorial objectives and growth strategies, and define the content mix to achieve this in liaison with the Sarie editorial team.
 • Help drive the Netwerk24 paywall objectives and targets. 
 • Manage all editorial and development requirements for the site and social media, including video production and editing on occasion.
 • Source and create relevant content.
 • Manage additional content producers and other team members as required.
 • Create regular editorial and commercial newsletters.
 • Build and manage social media communities.
 • Build and manage other special projects on the relevant digital platforms.
 • Conceptualise and execute commercial digital campaigns where necessary.
 • Network with editors of other publications and online media.
 • Interpret statistics from Google Analytics, social media stats platforms, internal traffic and paywall data dashboards, and other tools to enable the team to deliver content that is on par with reader expectations and help drive subscriber targets.

Skills and competencies

 • Deep understanding of the Sarie brand and audience
 • Well-organised
 • Strong leadership qualities
 • Exceptional flair for writing and editing in Afrikaans
 • Fully bilingual for translation purposes
 • Strong people and time management skills
 • Ability to thrive under pressure
 • Strong understanding of digital media
 • Technical skills such as working in a CMS, video production, social media management

 

Qualifications and experience

 • Relevant tertiary education with a journalism or related degree.
 • Minimum of two years of online experience.
 • Experience as an online editor will be an advantage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA se voorste vrouetydskrif, Sarie, soek ’n digitale redakteur wat verantwoordelikheid sal aanvaar vir die digitale strategie en redaksionele komponente van Sarie se webtuiste en sosialemediaplatforms. Dit sluit in die ontwikkeling en bestuur van die digitale strategie in samewerking met ander belanghebbendes, die bestuur van spesiale digitale projekte en kommersiële veldtogte, die verkryging en skep van inhoud, vertaling en redigering van kopie en video waar nodig, en daaglikse instandhouding van inhoud op die webtuiste en sosialemediaplatforms.

 

Posbeskrywing 

 • Bepaal duidelike redaksionele doelwitte en groeistrategieë en bepaal die inhoudsmengsel om dit te bereik in samewerking met die redaksionele span van die gedrukte tydskrif.
 • Help om die Netwerk24 betaalmuur-doelwitte en -teikens te dryf.
 • Bestuur alle redaksionele en tegniese ontwikkelingsvereistes vir die webtuiste en sosiale media, insluitend videoproduksie en -redigering waar nodig.
 • Verkry en skep relevante inhoud.
 • Bestuur bykomende inhoudsvervaardigers en ander spanlede soos nodig.
 • Skep gereelde redaksionele en kommersiële nuusbriewe.
 • Bou en bestuur sosialemediagemeenskappe.
 • Bou en bestuur ander spesiale digitale projekte op die relevante digitale platforms.
 • Konseptualiseer en voer kommersiële digitale veldtogte uit waar nodig.
 • Skakel met redakteurs van ander publikasies en aanlynmedia.
 • Interpreteer statistieke van Google Analytics, sosiale mediaplatforms, interne verkeer en betaalmuur-dataverslae, en ander hulpmiddels om die span in staat te stel om inhoud te lewer wat ooreenstem met lesers se verwagtings en help om intekenaarteikens te dryf.

 

Vaardighede en bevoegdhede 

 • ’n Diepe begrip van die Sarie-handelsmerk en -gehoor
 • Goed georganiseerd
 • Sterk leierskapseienskappe
 • Uitsonderlike flair vir skryf en redigeer in Afrikaans
 • Sterk mense- en tydsbestuurvaardighede
 • Die vermoë om onder druk te floreer
 • ’n Sterk begrip van digitale media
 • Tegniese vaardighede in inhoudsbestuurstelsels (CMS), video-produksie en sosialemediabestuur. 

 

Kwalifikasies en ervaring 

 • Relevante tersiêre opleiding met ’n joernalistiek- of relevante graad
 • Minstens twee jaar ervaring van die aanlyn-wêreld
 • Ervaring as digitale redakteur sal voordelig wees

 

 Given the employment equity policy of Media24, preference will be given to suitable candidates from the designated groups.